PERSONDATAPOLITIK FOR VIDEOLINK

1. GENERELT

1.1

Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Videolink (“Videolink”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.

 

1.2

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du giver os i forbindelse med, at du er i kontakt med Videolink som kunde eller samarbejdspartner. Det kan fx være, hvis du køber et abonnement hos Videolink, retter henvendelse til Videolink Kundeservice, eller når du bruger Videolink hjemmeside, www.videolink.dk (“videolink.dk”).

 

1.3

Videolink ApS er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Videolink kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 6.

2.HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

 

2.1

Når du besøger Videolink.dk, behandler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Videolink.dk. Disse oplysninger vil typisk være, hvilken type browser du bruger, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer. Desuden finder Videolink Cookiepolitik anvendelse, når du bruger videolink.dk.

 

2.1.1

Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Videolink.dk’s funktion, at generere brugbar og retvisende statistik, at besvare dine spørgsmål på vores chatfunktion samt på baggrund af de informationer vi får fra dig via din brug af Videolink.dk at foretage personaliseret markedsføring, herunder retargeting via f.eks. Facebook og Google, og hvis du har samtykket til marketing cookies.

 

2.1.2

Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til vores brug af cookies og Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a, dit samtykke til at chatte med vores online materialister og Databeskyttelsesforordningens art 9, stk. 2 litra a og art. 6, stk. 1, litra a, samt vores legitime interesse i at forbedre vores hjemmeside og være så relevante i vores markedsføring som muligt jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra f.

 

2.2

Når du køber et produkt eller kommunikerer med os vedrørende vores produkter, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver. Dette kan være navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, oplysninger om forespørgsler og reklamationer, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget, hvis bestillingen sker på videolink.dk.

 

2.2.1

Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab. Ved køb på videolink.dk indsamles IP-adressen med det formål at varetage vores interesse i at kunne forhindre svig.

 

2.2.2

Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b og vores gensidige aftale om køb hos Videolink, litra c og vores retlige forpligtelse til at overholde lovkrav om tilbagetrækninger og bogføring og litra f og vores legitime interesse i at forhindre svig.

 

3. DINE RETTIGHEDER

3.1

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

 

3.2

Indsigtsretten

3.2.1

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

 

3.2.2

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til support@videolink.dk. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

 

3.3

Retten til berigtigelse

3.3.1

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

 

3.4

Retten til sletning

3.4.1

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

 

3.5

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

3.5.1

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.  

 

3.6

Retten til dataportabilitet

3.6.1

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse op-lysninger til en anden dataansvarlig.

 

3.7

Retten til indsigelse

3.7.1

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af dit samtykke og/eller vores legitime interesser, jfr. punkt 2.1, 2.3, 2.4 og 2.6. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du desuden slette dine cookies, som nævnt i punkt 3.1 nedenfor.

 

3.8

Retten til at tilbagekalde samtykke

3.8.1

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, skal du kontakte support@videolink.dk. 

 

3.9

Retten til at klage

3.9.1

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail til dt@datatilsynet.dk eller på telefon +45 33 19 32 00.

 

4. SLETNING AF PERSONDATA

4.1

Oplysninger indsamlet om din brug af videolink.dk i henhold til pkt. 2.1, slettes efter reglerne i Videolink Cookiepolitik. De cookies, som Videolink selv udbyder, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt siden, mens tredjeparts cookies har varierende udløbsfrister. De enkelte udløbsfrister er oplistet i Videolinks Cookiepolitik, hvor du også kan læse mere om, hvordan du selv kan slette dine cookies, når du ønsker det. 

 

4.2

Oplysninger indsamlet i forbindelse med dine køb og henvendelser til videolink i forbindelse hermed, jfr. pkt. 2.2, vil som udgangspunkt blive slettet lidt over 2 år efter dit køb, når retten til at reklamere over varen er udløbet. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Oplysning om returnering af varer gemmes i op til 4 år efter udløbet af det år, hvor returneringen blev foretaget i henhold til fakturakrav og regnskabslovgivningen.

 

4.6

Oplysninger, du giver på videolinks profiler på Sociale Medier jf. punkt 2.6, vil som udgangspunkt blive liggende på disse profiler som en del af sidens historik, medmindre du sletter dem. 

 

4.7

Oplysninger, som der stammer fra en samarbejdsrelation jf. punkt 2.7 opbevares, så længe de har relevans i forhold til den eksisterende eller potentielle samarbejdsrelation og i en efterfølgende periode, så længe det er nødvendigt for videolink for at kunne dokumentere relationen.

 

5. SIKKERHED

5.1

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

 

5.2

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne. Disse medarbejdere er instrueret i, hvorledes perondata behandles forsvarligt.

 

6. KONTAKTOPLYSNINGER

6.1

Videolink ApS, cvr. nr. 42221023 er dataansvarlig for de persondata, som indsamles af Videolink.

 

6.2

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.3, kan du kontakte:

Videolink ApS
Madsbjergparken 44
8270 Højbjerg

Tlf. nr.: +45 7734 7055
E-mail: support@Videolink.dk.

 

7. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

 

7.1

Denne Persondatapolitik opdateres løbende. Den gældende version er den, der til enhver tid kan findes her på videolink.dk.

 

8. VERSIONER

8.1

Dette er version 1 af Videolink persondatapolitik dateret den 13. november 2021.

 

Indkøbskurv
0
    0
    Din kurv
    Din vogn er tomTilbage til Shop